Užitečné odkazy

 

Po zadání katastrálního území a čísla vaší parcely je možné zdarma zjistit základní informace o pozemku.

Pro zápis změny do katastru nemovitostí (například na podkladě námi vyhotoveného geometrického plánu) se používá tzv. vklad. Nezbytným úkonem je vyplnění formuláře na vklad.

V tomto letáku se dozvíte proč možná zrovna vaši hranici geodet nedokáže "určit" přesněji než s metrovou přesností, i přesto že používá moderní měřící přístroje a pracuje s katastrální mapou v digitální podobě. Řešením je tzv. zpřesnění hranice pozemku, které vám dokážeme zajistit.

Zde naleznete proč katastrální úřady prováději revizi katastru nemovitostí v rámci, které vás mohou vyzvat k doložení nových podkladů ohledně vaší nemovitosti. Mezi takové podklady může patřit geometrický plán, který vám mohu zajistit.